Regulamin

1. Z przewozu może korzystać każdy posiadający dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.
2. Bilet można wykupić w jedną lub dwie strony o określonym terminie powrotu. Jest on imienny i nie ma możliwości przekazania go innej osobie.
3. Dopuszczalne jest kupno Biletu Otwartego bez podawania terminu powrotu. Należy wykorzystać go w czasie trzech miesięcy od daty wyjazdu. W przypadku braku miejsc wolnych w wybranym terminie, klient zmuszony jest do przełożenia daty przejazdu.
4. Nieużycie biletu w/w terminie powoduje jego unieważnienie.
5. Bilet Otwarty traci ważność z momentem niewykorzystania go w terminie wcześniejszej rezerwacji powrotu, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń.
6. Osoby nietrzeźwe lub zakłócające porządek oraz spokojny przejazd pozostałych pasażerów zostają usunięte z pojazdu bez prawa zwrotu kosztów.
7. Maksymalna ilość bagażu na jedną osobę, to jedna torba podróżna + bagaż podręczny.
8. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
9. Kierowca ma prawo odmówić przewozu osób, które:
zagrażają bezpieczeństwu lub/i porządkowi w pojeździe;
są problematyczne oraz dokuczliwe w stosunku do innych pasażerów;
są pod wpływem alkoholu, bądź używek.

10. Karty RABATOWE ważne są 1 rok (liczy się data przy pierwszej nalepce)

11. Dokonanie rezerwacji ustnej lub pisemnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Firma nie ponosi odpowiedzialności za bagaż pasażerów.